Strategia 2024-2026

Nurmijärven Opiston kannatusyhdistys ry hyväksyi syyskokouksessa 27.11.2023 hallituksen valmisteleman uuden strategian kolmivuotiskaudelle 2024-2026.

Strategian ytimessä on Ihmisten Opisto®. Tämä on opistolle jo muutamia vuosia sitten rekisteröity tuotemerkki, jonka mukaisesti toimitaan jatkossakin. Ajatus siitä, että kansalaisopistotoiminta kuuluu kaikille on syvällä toiminnassa. Vahvistamalla kansalaisopiston osuutta kuntalaisten palveluverkossa tuetaan kaikkien osallisuutta ja hyvinvointia. Elinikäinen oppiminen, yhteisöllisyys ja aktiivinen kansalaisuus toteutuvat vapaassa sivistystyössä täysimääräisesti.

Sitoudumme jatkossakin edistämään kestävää tulevaisuutta ja saavutettavaa kansalaisopistoa. Tekemällä laajaa yhteistyötä kunnan sisällä, alueellisesti ja valtakunnallisesti turvaamme monipuolisen tarjonnan ja laadukkaat sisällöt. Jatkossa haemme aktiivisesti uusia kumppaneita rinnalle. On selvää, että miltei kaikki opiston sisällöt tuotetaan yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Niukkenevien resurssien tehokas ja järkevä käyttö on kaikkien etu. Myös se, että jokaisella on oma tärkeä tehtävänsä kunna palveluverkostoissa, on ensiarvoisen tärkeää kirkastaa.

Sivistyksen juhlavuonna 2024 opistomme nostaa rohkeasti esiin vapaan sivistystyön merkitystä. Avoin, aktiivinen ja monipuolinen opisto tuottaa vaikeasti mitattavia hyötyjä, mutta sen merkitys yhteiskunnan eheydelle on silti kiistaton.