Jukolan musiikkikoulu

Jukolan musiikkikoulussa annetaan yksilö- ja ryhmäopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Toiminta-alueemme on Nurmijärven kunta. Jukolan musiikkikoulun juuret ovat vuodessa 1973.
Oppijoiden on mahdollisuus suorittaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset opinnot rytmimusiikissa ja laulussa.

Piilota taustavideo

Tervetuloa musiikkikouluun!

Jukolan musiikkikoulussa annetaan yksilö- ja ryhmäopetusta. Taiteen perusopetusta annetaan rytmimusiikissa ja laulussa. Opetusta annetaan myös klassisessa musiikissa. Tämä ei kuitenkaan kuulu taiteen perusopetukseen.

Kansalaisopisto (Nurmijärven Opisto) täydentää laulu- ja instrumenttiopetusta tarjoamalla yksilötunteja lapsille, nuorille ja aikuisille ilman sisäänpääsytestejä. Lisätietoja: 040 969 2677. 

Ajankohtaista

Nurmijärven kuvataidekoulu

Kesäleirit Nurmijärvellä 2024 ☀️

Nurmijärvellä järjestetään jälleen mukava määrä kesäleirejä taiteen perusopetuksen kouluissa. Leirit ovat kaikille avoimia, osallistujan ei tarvitse olla taidekoulun oppilas. Leireillä ohjaajina toimivat taidekoulujen taitavat pedagogit. Ilmoittautuminen kesäleireille on avattu! 😎

Lue lisää »

Tule mukaan!

Ilmoittautuminen oppilaaksi 

Ilmoittautuminen yksilöopetukseen ja PopCorn-bändikouluun alkaa 22.4.2024 ja päättyy 24.5.2024. Ilmoittaudu soittamalla numeroon
040 969 2677, ma-to 9-16 ja pe 9-14.

Yksilötunteja (soitto- tai laulutunteja) 14 x 30 min/lukukausi. Lukukausimaksu 200 €.

Jukolan musiikkikoulussa ei ole pääsykokeita. Uudet oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös aikuiset voivat aloittaa taiteen perusopetuksessa.

Nurmi-Nallen seikkailumuskarit ovat varhaisiän musiikkikasvatusta. Ilmoittautuminen on jatkuvaa. Lisätiedot täältä.

Seikkailumuskarit 110 €/lukukausi, soitinmuskarit 125 €/lukukausi.

Yleistä tietoa oppilaspaikkojen hausta

Laulun opetuksen (sekä pop/jazz että klassinen) suositus aloitusiäksi on 15 vuotta. PopCorn on 7–12-v. oppilaille tarkoitettu bändikoulu. Suositus aloitusiäksi on 7 vuotta. PopCorn antaa mahdollisuuden tutustua kaikkiin bändisoittimiin. Myöhemmin oppilaat valitsevat oman soittimensa. Vuosittain perustetaan yksi uusi bändi. Seikkailumuskarit ovat varhaisiän valmentavaa musiikkikasvatusta ja toimivat hyvänä aloituksena musiikkiin tutustumiseen ja myöhempään musiikin harrastamiseen.

Kansalaisopisto (Nurmijärven Opisto) täydentää laulu- ja instrumenttiopetusta tarjoamalla yksilötunteja lapsille, nuorille ja aikuisille ilman sisäänpääsytestejä, yläikärajaa ei ole. Opetusta on 6 x 30min/lukukausi. Lukukausimaksu on 82 eur. Jukolan musiikkikoulun opettajat opettavat myös kansalaisopistossa.
Ilmoittautuminen alkaa  5.8.2024. Kansalaisopiston yksilötunneille ilmoittaudutaan soittamalla numeroon
040 969 2677ma-to 9-16 ja pe 9-14

BÄNDISOITTIMET JA LAULU

Rummut, sähkökitara, sähköbasso, saksofoni, harmonikka, pop/jazz-piano sekä pop/jazz-laulu ja klassinen laulu

UUTUUS! Konemusiikki pääaineena

 • Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vapaille paikoille.
 • Ilmoittautuminen alkaa 22.4.2024 ja päättyy 24.5.2024.
 • Ilmoittautumiset puhelimitse ma–to klo 9–16 ja pe klo 9–14.

KLASSISET SOITTIMET

Piano, viulu, kitara, sello, klarinetti, huilu ja fagotti

 • Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vapaille paikoille.
 • Ilmoittautuminen alkaa 22.4.2024 ja päättyy 24.5.2024.
 • Ilmoittautumiset puhelimitse ma–to klo 9–16 ja pe klo 9–14.

POPCORN-BÄNDIKOULU

PopCorn on 7–12-v. oppilaille tarkoitettu bändikoulu. Opetuksen voivat aloittaa 7-vuotiaat lapset, mutta mukaan saa tulla vanhemmatkin oppilaat.

 • Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vapaille paikoille.
 • Ilmoittautuminen alkaa 22.4.2024 ja päättyy 24.5.2024.
 • Ilmoittautumiset puhelimitse ma–to klo 9–16 ja pe klo 9–14.

BÄNDIKOULU yli 12-v.

Sen lisäksi, että musiikkikoulussa annetaan yksilöopetusta bändisoittimissa, voivat halukkaat oppilaat ilmoittautua bändisoitonopetukseen. 

 • Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vapaille paikoille.
 • Ilmoittautuminen alkaa 5.8.2024 
 • Ilmoittautumiset puhelimitse ma–to klo 9–16 ja pe klo 9–14.

Hyvä tietää

 • Kaikki bändisoitinten ja laulun oppilaat aloittavat taiteen perusopetuksessa (yleinen oppimäärä) ja heillä on mahdollisuus edetä opinnoissa tavoitteellisesti saaden lopuksi opinnoistaan todistuksen. 
 • Ensimmäisen vuoden jälkeen opettaja käy yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa keskustelun siitä, miten harrastaminen jatkossa etenee.
 • Musiikin harrastamisessa tärkeää on oppilaan innostus ja halu sitoutua harjoittelemaan omaa instrumenttiaan. Soitto- ja laulutuntien lisäksi musiikin harrastaminen koostuu paljolti opettajan antamien kappaleiden harjoittelemisesta. Se valmentaa oppilasta pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä sitoutumiseen.
 • Nurmi-Nallen seikkailumuskarit ovat varhaisiän valmentavaa opetusta ja toimivat alle kouluikäisten lasten musiikkiharrastuksen alustana.

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän instrumentteja ovat: kitara (sähkökitara tai akustinen kitara), sähköbasso, rummut, saksofoni, harmonikka, pop/jazz-piano, pop/jazz-laulu sekä klassinen yksinlaulu. Oppilaat otetaan keväisin seuraavan lukuvuoden vapaille paikoille ilmoittautumisjärjestyksessä. Hyväksytystä oppilaspaikasta ilmoitetaan ennen juhannusta.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetus 

Taiteen perusopetusta annetaan rytmimusiikissa ja laulussa. Rytmimusiikilla tarkoitetaan tässä opetussuunnitelmassa afro- ja angloamerikkalaista musiikkia, latinalaisamerikkalaista musiikkia, suomalaista ja muuta eurooppalaista populaarimusiikkia sekä jazzmusiikkia.

Laulunopetus jaotellaan pop/jazz-lauluun ja klassiseen yksinlauluun.

Taiteen perusopetusta on annettu vuodesta 2012 alkaen. Nykyisin voimassa oleva opetussuunnitelmaa on toteutettu vuodesta 2018 alkaen.

Opetussuunnitelma tpo musiikki yleinen 24082023

Oppilaaksi hakeminen

Opiskelu on monivuotista tasolta toiselle etenevää opiskelua. Oppilaspaikat täytetään vuosittain ilmoittautumisjärjestyksessä. Oppilaaksi voivat hakea vähintään 6-vuotiaat, poikkeuksena lauluopetus, jossa suositusikä opintojen aloittamiseen on 15 vuotta tai
vähintään yläkouluikä. Opiskelujen aloituksen yläikärajaa ei ole.

Oppilaaksi voivat hakea erillisellä kirjallisella haulla toisesta vastaavasta oppilaitoksesta tai toiselta linjalta siirtyvät oppilaat, sekä sellaiset oppilaat, jotka ovat tehneet vastaavia opintoja opistossa, mutta täydentävät niitä yleisen oppimäärän todistuksen saamista varten.

Muutoin kuin ilmoittautumisajankohdan kautta oppilaspaikkaa hakevien henkilöiden kokonaistilannetta arvioidaan yhdessä rehtorin, koulutuspäällikön ja opettajan kanssa ja tarvittaessa pyydetään antamaan solistinen näyte taidoista sekä esittämään todistus aikaisempiin opintoihin osallistumisesta. Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton tasosuoritusvaatimusten mukaiset suoritukset hyväksytään ilman erillistä näytettä.

 

Kuvassa Maija N., kuvaaja Mika Sipura

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetus aikuisille

Taiteen yleisen oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta aikuisille on annettu syksystä 2018 alkaen. Ainekokonaisuudet ja opintojen laajuudet ovat samat kuin yleisen oppimäärän mukaisessa lasten ja nuorten opetussuunnitelmassa on määritelty; samoin oppilaaksi ottaminen, opetuksen laajuus ja kesto, arviointi ja todistukset. Aikuisten taiteen perusopetuksessa ei ole yläikärajaa.

Tasolta toiselle etenevä taiteen yleisen oppimäärän mukainen opetus antaa mahdollisuuden aikuisille opiskelijoille syventää opiskeluaan teorian, musiikin tuntemuksen ja instrumenttihallinnan alueella. Huomioitavaa on, että aikuiset harrastajat ovat musiikkitaidoissaan ja -tiedoissaan hyvin eri vaiheissa ja heidän kiinnostuksen kohteensa ja harrastusmotivaationsa ovat monenlaisia. Aikuisten oppimisessa korostuu itsenäisyys ja oma-aloitteisuus sekä vastuu opintojen etenemisestä. Aikuisten opiskelua integroidaan soveltuvin osin olemassa olevaan taiteen perusopetukseen sekä hyödynnetään kansalaisopiston kurssitarjontaa.

Musiikin perusteet

Musiikin perusteiden opetus sisältyy musiikkikoulun oppilaiden lukukausimaksuun. Osallistuminen on musiikin laajemman ymmärtämisen kannalta suositeltavaa jokaiselle opiskelijalle. Opetukseen osallistuvan oppilaan tulee täyttää aloitusvuonna vähintään 11 vuotta. Musiikin perusteissa annetaan yhdistettyä musiikin teorian ja säveltapailun opetusta. Opetukseen kuuluu myös musiikkitieto.

Opetusryhmät 

Syksystä 2018 lähtien Jukolan musiikkikoulussa on opiskeltu uuden taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan. Opetus jakaantuu yhteisiin opintoihin ja teemaopintoihin. Yhteisinä opintoina opiskellaan kaksi lukuvuotta kestävä musiikin perusteet A-kurssi, lukuvuosittain ensin A1 ja sitten A2. Tämän jälkeen oppilaalla on mahdollisuus ottaa kahden lukuvuoden kestävä valinnainen teemaopinto musiikin perusteet B-kurssi, (mupe B1 ja B2).

Musiikin perusteiden ryhmiin otetaan max. 14 oppilasta ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetusta lukuvuonna 2023-2024 järjestetään Klaukkalassa (Isoniitun koulu).

Lukuvuosi 2023-2024

Musiikin perusteet A1 (Klaukkala)

maanantai klo 18.30-19.15 (Isoniitun koulu, Löydöskuja 2)
syyslukukausi: alk. 14.8.
kevätlukukausi: alk. 8.1.
opettaja Mikko Laakso

Musiikin perusteet A2 (Klaukkala)

maanantai klo 17.45-18.30 (Isoniitun koulu, Löydöskuja 2)
syyslukukausi: alk. 14.8.
kevätlukukausi: alk. 8.1.
opettaja Mikko Laakso

Lukukauden 2022-2023 A1-ryhmä siirtyy tälle kurssille. Mikäli haluat tulla uutena oppilaana mukaan ryhmään, soita numeroon 040 969 2677 (Pekka Evijärvi).

Opetuksessa käytetään kirjaa Heikkilä-Halkosalmi, Tohtori Toonika, jonka perheet itse kustantavat. Ensimmäisellä kerralla tehdään kirjoista yhteistilaus. Kirjasta käytetään uusinta painosta. Mikäli kirjaa ei oppilaalla ole, sen voi tilata myös osoitteesta www.adlibris.com (Tohtori Toonika).

Lisätietoja 040 969 2677 tai pekka.evijarvi@nurmijarvenopisto.fi

Instrumentit ja laulu

fagotti

harmonikka

huilu

klarinetti

kitara/sähkökitara

konemusiikki

sähköbasso

piano, pop/jazz-piano ja vapaasäestys

rummut

saksofoni

sello

viulu

laulu (pop/jazz ja klassinen)

Soitto- ja laulutunnit ovat ns. yksilötunteja. Opettajat voivat pitää myös ryhmätunteja normaalituntien puitteissa. Opetustunnin pituus on 30 min viikossa. Opetusviikkoja on 14/lukukausi. Lisäksi musiikkikoulussa annetaan yhteismusisoinnin ja musiikin perusteiden opetusta.

Jukolan musiikkikoulussa annetaan taiteen perusopetuksessa opetusta rytmimusiikissa ja laulussa. Laulussa oppilas voi valita joko rytmimusiikin laulun (pop/jazz-laulu) tai klassisen yksinlaulun. Soitinvalikoimaan kuuluvat piano, rummut, kitara, sähköbasso, harmonikka ja saksofoni. Opintoihin kuuluvat yhteisinä opintoina  lisäksi musiikin perusteet (teoria ja säveltapailu) ja yhteismusisointi. Yhteisten opintojen jälkeen alkavat teemaopinnot. Niissä opiskelja voi valita soitinopintoja, yhteismusisointia, musiikin perusteita ja/tai taidekursseja.

Yhteiset opinnot (300 tuntia = 11,11 opintopistettä)

 • yhteismusisointi 1, 52 tuntia
 • musiikin perusteet A, 72 tuntia
 • laulaminen tai soittaminen (yksilötunnit) 176 tuntia

Teemaopinnot (200 tuntia = 7,41 opintopistettä)

 • laulaminen tai soittaminen (yksilötunnit) 100 tuntia
 • yhteismusisointi 2, 100 tuntia
 • taidekurssit 50 tuntia
 • musiikin perusteet B, 100 tuntia

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärä opinnot 18,52 opintopistettä.

Instrumenttiopintojen aloitusikä on aikaisintaan 6-vuotiaana. Tätä ennen tarjotaan valmentavaa varhaisiän musiikkikasvatusta muskareissa. Lauluopinnot suositellaan aloittamaan aikaisintaan yläasteiässä, jolloin oma instrumentti eli hengitys- ja ääntöelimistö ovat kehittyneet ja niitä voidaan aktiivisesti harjoittaa aiheuttamatta vaurioita. Lauluryhmät ja kuorot täydentävät tarjontaa.

Rytmimusiikin soittimien ja laulun lisäksi Jukolan musiikkikoulussa voi opiskella myös klassista musiikkia. Soitinvalikoimaan kuuluvat piano, kitara, sello, huilu, viulu, klarinetti ja fagotti. Tämä opetus ei kuitenkaan ole taiteen perusopetusta.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmassa korostuu jatkuva suullinen arviointi, mutta Jukolan musiikkikoulussa on mahdollista suorittaa myös Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n laatimien vaatimusten mukaisia perustason tasosuorituksia. Tasosuorituksia voidaan suorittaa myös soittimissa, jotka eivät kuulu taiteen perusopetukseen.

Taiteen perusopetuksen opintosuoritukset voidaan viedä kansalliseen Koski-tietovarantoon opiskelijan/huoltajan suostumuksella.

Oppilaan ja alaikäisen oppilaan huoltajan informointi suostumuksen antamisesta taiteen perusopetuksen tietojen tallentamisesta

Suostumus taiteen perusopetuksen suoritustietojen tallentamiseen Oma opintopolkuun (KOSKI-tietovaranto) / Visma Sign sähköinen allekirjoitus
Musiikki
Yhteiset opinnot
Teemaopinnot

Nurmi-Nallen seikkailumuskarit

Muskarit ovat mitä parhain tapa tutustua pienestä pitäen musiikkiin. Vauvamuskarin voi aloittaa jo hyvin pienenä, muutaman kuukauden ikäisenä. Hoitopöytäleikit, lorut, laulut ja tanssit johdattelevat musiikin maailmaan ja tukevat monipuolisesti kehittymistä.

Isompien ryhmissä otetaan mukaan musiikkiliikuntaa, soittoa ja rytmiikkaa. Musiikin elementit: rytmi, melodia, harmonia, muotorakenteet ja sointimaailma tulevat tutuiksi. Muskaritunnit ovat täynnä monipuolista tekemistä. Muskarivuosi rakennetaan hauskojen ja mielenkiintoisten teemojen ympärille.Muskariryhmiä on 6-vuotiaaseen saakka, minkä jälkeen siirrytään instrumenttiopintoihin.   

Ryhmät

 • Vauvat (alle 1v) + vanhempi
 • 1-2v + vanhempi
 • 3-4v
 • 5-6v soitinmuskarit

Ilmoittautuminen on avoinna ryhmien alkamiseen asti. Vapaita paikkoja voi tiedustella tämän jälkeenkin toimistosta.

Opetus Klaukkalassa

Opetus syksyllä 2024 perjantaisin Monitoimitalo Monikossa, opettaja Terhi Kuparinen (YAMK).

Osallistumismaksu

Syyskulukausi 110 € / 125 €

Linkki ilmoittautumiseen

Aikataulut, lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä

Bändiopetus

Bändikoulu

Sen lisäksi, että musiikkikoulussa annetaan yksilöopetusta bändisoittimissa, voivat halukkaat oppilaat ilmoittautua bändisoitonopetukseen. Bändikoulu on yli 12-vuotiaille suunnattua opetusta. Bändikoulun harjoitukset pidetään 45 min. kerrallaan 12 viikon ajan. Hinta 50 €/lukukausi.

Ilmoittautuminen

 • Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vapaille paikoille.
 • Ilmoittautumiset puhelimitse klo 9-16 (ma-to) ja 9-14 (pe) numeroon 040 969 2677

Ilmoittautujat jaetaan bändeihin tason mukaan. Myös oman valmiin bändin voi ilmoittaa mukaan. Vapaita paikkoja bändikoulussa voi tiedustella toimistosta lukukauden aikana.

Opetus Klaukkalassa

Opetus torstaisin ja perjantaisin Monitoimitalo Monikossa, opettaja John Snellman 040 560 2217 tai Mikko Laakso 050 525 9093.

Opetus Kirkonkylällä

Tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin Nurmijärven Yhteiskoululla, opettaja Tomi Kostian 044 993 0822 tai
Bänditilassa John Snellman 040 560 2217. 

Ilmoittautujat jaetaan bändeihin tason mukaan. Myös oman valmiin bändin voi ilmoittaa mukaan.

PopCorn

PopCorn on 7–12-vuotiaille oppilaille tarkoitettu bändikoulu. Opetuksen voivat aloittaa 7-vuotiaat lapset, mutta mukaan saa tulla vanhemmatkin oppilaat. Opetus antaa mahdollisuuden tutustua kaikkiin bändisoittimiin. Myöhemmin oppilaat valitsevat oman soittimensa. Vuosittain perustetaan yksi bändi, joka harjoittelee yhdessä mahdollisuuksien mukaan jopa 6 vuotta. Tarvittaessa on perustettu kaksi aloittavaa bändiä. Bändit harjoittelevat Monikossa ja Isoniitun koululla, Kirkonkylässä Nurmijärven yhteiskoululla ja Jukolan musiikkikoulun bänditilassa. Joulukuussa ja toukokuussa järjestetään Popcorn-konsertit.

Lukukausimaksu 94 €, 45min / 14 kertaa.

Opetus Klaukkalassa

Opettajat Mikko Laakso ja John Snellman

Opetus Kirkonkylällä

Opettaja John Snellman

Ei sisäänpääsytestejä. Ilmoittautumiset puhelimitse
klo 9-16 (ma-to) ja 9-14 (pe) numeroon 040 969 2677. Ilmoittautumisaika 22.4.–24.5.2024.

Razorblade

Viikoittaisen bändiopetuksen lisäksi musiikkikoulussa on tehty yli 20 vuoden ajan bändisoiton suurprojekti. Projekti on bändi, jonka nimi on Razorblade. Innokkaat soittajat ja laulajat harjoittelevat ohjelmistoa syksyllä 2 kertaa ja keväällä 4 kertaa pidettävillä viikonloppuleireillä. Joka vuodelle valitaan oma teema, joita ovat olleet mm. Abba, Suomi-rock ja The Beatles, Pink Floyd, Queen, Madonna, The Eagles ja Paul Simon. Projekti huipentuu keväällä perinteen mukaisesti koulukonserttikiertueeseen Nurmijärven kunnan kouluissa. Kiertue päättyy iltakonserttiin.
Razorbladen toiminta on toistaiseksi tauolla.

Yleisiä ohjeita oppilaille

Poissaolot

 • Mikäli oppilas on sairaana tai hän on muutoin estynyt tulemasta tunnille, tulee siitä ilmoittaa suoraan omalle opettajalle mahdollisimman pikaisesti!
 • Opettaja ei ole velvollinen korvaamaan tuntia, joka on jäänyt pitämättä oppilaan poissaolon vuoksi.
 • Mikäli opettaja on sairaana, hänelle pyritään järjestämään sijainen tai tunti perutaan. Pitämättä jäänyt tunti korvataan lukukauden aikana erikseen opettajan kanssa sovittavana ajankohtana.
 • Mikäli tunti perutaan opettajan esteen vuoksi, pidetään se takaisin lukukauden loppuun mennessä. 

Lukukausimaksu

 • lukukausimaksu lähetetään sähköpostissa maksulinkkinä
 • huom. syys- ja kevätlukukausimaksut laskutetaan erikseen
 • kesäkuussa lähetetään varausmaksu seuraavaa lukukautea varten
 • sisaralennus 15 €/lukukausi annetaan saman perheen jäsenille yhdestä musiikkikoulun yksilötuntien kurssimaksusta.
 • mikäli oppilas keskeyttää opinnot kesken lukukauden, maksua ei palauteta. 

Jatkoilmoittautuminen

 • Opettaja tiedustelee kevätlukukauden päätteeksi oppilaidensa jatkosuunnitelmasta seuraavaa lukuvuotta koskien. Jatkamisesta/lopettamisesta voi ilmoittaa myös suoraan toimistoon.
 • Välivuosi/-lukukausi on mahdollinen, mikäli oppilas on käynyt musiikkikoulun tunneilla jo muutaman vuoden. Oppilaalla on oikeus jatkaa opiskeluja välivuoden jälkeen; opettajan vaihtuminen on mahdollista lukujärjestyksistä riippuen. Välivuodelta palaavan oppilaan tulee vahvistaa opintojen jatkuminen toimistoon edellisen lukuvuoden toukokuun loppuun mennessä.

Lukuvuosi ja lukukausimaksut

Lukuvuosi 2023-2024

Lukuvuosi jakautuu syys- ja kevätlukukauteen.

Syyskausi 14.8. alkaen     
syysloma 16.–22.10.

Kevätkausi 8.1. alkaen
talviloma 19.–25.2.

Lukukausimaksut

 • Yksilöopetus, soitto- ja laulutunnit       200 €/lukukausi
 • Seikkailumuskari                                      110-125 €/lukukausi
 • Bändikoulu                                                60 €/lukukausi
 • Popcorn-bändikoulu                               94 €/lukukausi
 • Musiikin perusteet                                   sis. yksilöopetuksen                                                                          maksuun

Sisaralennus (-15€/lukukausi) myönnetään saman perheen sisaruksille.
HUOM! Ensimmäisestä sisaruksesta maksetaan täysi maksu, seuraavat sisarukset saavat 15 euron alennuksen. Sisaralennus koskee yksilötuntien lukukausimaksua.

Vuosittain myönnetään hakemuksesta muutamia vapaaoppilaspaikkoja taloudellista tukea tarvitseville perheille.
Jukolan musiikkikouluun hyväksytyillä oppilailla on mahdollista hakea vapautusta maksusta yhden lukuvuoden ajaksi. Hakemukset tulee palauttaa 15.8.2024 mennessä. (Mahdollinen kevään lisähaku 15.1.2025 mennessä).

Siirry täyttämään sähköinen hakemus (Visma Sign)
Vapaaoppilaspaikkahakemus lv 2024-2025.

Oppilaspaikan varausmaksu 

Yksilöopetuksen oppilaspaikka varataan seuraavaksi lukuvuodeksi maksamalla varausmaksu (lasku lähetetään sähköpostissa), joka vähennetään syksyn lukukausimaksusta. Jos oppilaspaikka perutaan syyskauden alussa, varausmaksua ei palauteta.

 • Varausmaksu 50 € laskutetaan kesäkuussa
 • Syyskauden loppuerä laskutetaan elokuussa

Opetuspaikat

Toimisto

Nurmijärven Opisto

Aitohelmi 2. krs / Klaukkala
Klaukkalantie 72
01800 Klaukkala

Toimisto avoinna

ma-to klo 9.00–16.00,
pe klo 9.00–14.00
040 969 2677

Klaukkala

Aitohelmen sali, Klaukkalantie 72
Isoniitun koulu, Löydöskuja 2
Klaukkalan koulu, Kuntotie 1
Monikko – Nurmijärven monitoimitalo, Kuntotie 7

Nurmijärvi

Bänditila, Nurmijärven keskusta
Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27
Nurmijärven Yhteiskoulu, Pratikankuja 8
Lukkarin koulu, Punamullantie 18

Rajamäki

Rajamäen koulu, Tykkimäentie 1

Opettajat

Pekka Evijärvi

Jukolan musiikkikoulun johtaja Koulutuspäällikkö

040 969 2677
pekka.evijarvi (at) nurmijarvenopisto.fi

Jenni Karemo

Nurmijärven Opiston rehtori

044 989 8626
jenni.karemo (at) nurmijarvenopisto.fi

Tuire Grönthal
yksinlaulu, Operetti Jukola

Kai Himberg
pop/jazz-piano

Tommi Karhusaari
pop/jazz-piano

Sami Kempas
PopCorn

Anna Kemppainen
pop/jazz-laulu

Kumi Komori
piano, säestys

Nelli Korhonen
piano ja vapaa säestys

Rami Korhonen
kitara

Tomi Kostian
kitara, pop/jazz-piano, bändiopetus, Jukolan Pumppu

Terhi Kuparinen
muskarit

Ulla Kupiainen
sello

Mikko Laakso
kitara, musiikin perusteet, bändiopetus

Marika Laine
pop/jazz-laulu, piano

 

 

Lea Lindholm
piano

Juha-Pekka Linna
kitara

Sami Majamäki
harmonikka

Laura Marila
piano

Valeri Nordberg
viulu, Musicista-orkesteri

Eero Purhonen
erityisoppilaiden bändiopetus

Timo Purhonen
kitara

Martta Saksa
pop/jazz-laulu, lauluyhtye

Olli Silván
klarinetti, saksofoni

John Snellman
kitara, bändiopetus

Anssi Sopanen
rummut

Henna-Maija Kuki
harmonikka

Helena Venola
piano

Janne Viitanen
sähköbasso

Kari Välimäki
rummut