Kielet

Opiston kielten opetuksen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet selvitä arkielämän tilanteissa vieraalla kielellä ja lisätä eri kulttuurien tuntemusta. Monessa kielessä opiskelun voi aloittaa aivan alkeista tai kohentaa kielitaitoaan jatkokursseilla.  

Taitotasomerkinnät kurssikuvauksissa ovat viitteellisiä ja perustuvat eurooppalaiseen viitekehykseen. Parhaan oppimistuloksen saavuttamiseksi opiskeltavaa kieltä kannattaa harjoitella myös kotona.  

Jos kurssilla käytetään oppikirjaa, opiskelija hankkii sen itse. Hanki oppikirja kuitenkin vasta, kun kurssin alkaminen on varmistunut. Kurssi toteutuu, jos on tarpeeksi ilmoittautumisia. Oppikirjoja voi ostaa useimmista verkkokaupoista.  

Kurssien sisällöt ja opetusmateriaalit on suunniteltu aikuisten tarpeita vastaaviksi. Alle 16-vuotiaiden tulee tarkistaa kurssin sopivuus ennen ilmoittautumista. Tarkemmat kurssikuvaukset löydät opiston nettisivuilta. 

💡Kielikurssit Kirkonkylä ja Rajamäki

💡Kielikurssit Klaukkalassa

💡Etä- ja verkkokurssit

Kurssitarjonta ja oikean kurssin valinta 

  • Huomioi kurssin kohdalla näkyvä taitotasomerkintä.
  • Valitse alkeet (nolla taso), jos et ole koskaan opiskellut kieltä.
  • Valitse A1- tai A2 -tason kurssi, jos olet opiskellut kieltä hieman tai jos aikaisemmasta opiskelusta on pitkä aika.
  • B1-tason kurssit sopivat, jos olet opiskellut kieltä kansalaisopistossa yli 4 vuotta. B1-tason kurssit sopivat myös lukion lyhyen oppimäärän jatkoksi.
  • B2- ja C1 -tason kurssit sopivat, jos olet harrastanut kieltä monta vuotta tai olet oleskellut pidemmän aikaa maassa, jossa kieltä puhutaan. 
  • Opintoneuvontaa Pia Päivärinta p. 0409330939 pia.paivarinta(at)nurmijarvenopisto.fi

Perustaso

A1 Alkeistaso

Ymmärtää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja kaikkein yleisimpiä sanontoja. Pystyy yksinkertaiseen keskusteluun, jos puhutaan hitaasti ja selvästi. Pystyy esittämään yksinkertaisia kysymyksiä ja vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin.

A2 Selviytyjän taso

Ymmärtää tavallista omaan elämään ja tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin liittyvää sanastoa. Pystyy löytämään tiettyä tietoa yksinkertaisista teksteistä, esimerkiksi esitteistä ja aikatauluista. Selviytyy tavanomaisista ja lyhyistä keskusteluista käyttäen yksinkertaisia lauseita.

Keskitaso

B1 Kynnystaso

Ymmärtää pääkohdat selkeästä yleiskielisestä puheesta, jossa käsitellään esimerkiksi työssä ja vapaa-aikana säännöllisesti esiintyviä tuttuja aiheita sekä ymmärtää pääkohdat henkilökohtaisesti kiinnostavasta tai ajankohtaisesta TV-ohjelmasta, jos puhe on selvää. Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista, jokapäiväisistä asioista.

B2 Osaajan taso

Ymmärtää pääajatukset monitahoisista myös abstrakteja aiheita käsittelevistä teksteistä. Pystyy viestimään sujuvasti ja spontaanisti syntyperäisen puhujien kanssa ja osallistumaan keskusteluun ja puolustamaan kantaansa. Pystyy seuraamaan tiedotusvälineitä.

Ylin taso

C1 Taitajan taso

Ymmärtää pitkähköä puhetta vaikkei asioita ole ilmaistu täsmällisesti sekä ymmärtää TV-ohjelmia ja elokuvia ilman erityisiä ponnisteluja. Ymmärtää pitkiä ja monipolvisia asia- ja kirjallisuustekstejä sekä erityisalojen artikkeleita. Pystyy ilmaisemaan ajatuksiansa sujuvasti ja spontaanisti. Osaa muotoilla mielipiteensä täsmällisesti ja liittää ne taitavasti muiden puheenvuorojen lomaan.

C2 Mestarin taso

Käytännössä äidinkielen tasoinen.