Kielet

Opiston kielten opetuksen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet selvitä arkielämän tilanteissa vieraalla kielellä ja lisätä eri kulttuurien tuntemusta. Monessa kielessä opiskelun voi aloittaa aivan alkeista tai kohentaa kielitaitoaan jatkokursseilla. 

  • Jos kurssilla käytetään oppikirjaa, opiskelija hankkii sen itse. Hanki oppikirja kuitenkin vasta, kun kurssin alkaminen on varmistunut. Kurssi toteutuu, jos on tarpeeksi ilmoittautumisia. Oppikirjoja voi ostaa useimmista verkkokaupoista.
  • Kurssien sisällöt ja opetusmateriaalit on suunniteltu aikuisten tarpeita vastaaviksi. Alle 16-vuotiaiden tulee tarkistaa kurssin sopivuus ennen ilmoittautumista. Tarkemmat kurssikuvaukset löydät ilmoittautumissivulla.

Kurssitarjonta ja oikean kurssin valinta

Taitotasomerkinnät kurssikuvauksissa ovat viitteellisiä ja perustuvat eurooppalaiseen viitekehykseen. Taitotasojen tarkoituksena on helpottaa sopivan tasoisen kurssin löytämistä.

Valitse alkeet (nolla taso), jos et ole koskaan opiskellut kieltä.

Kielten taitotasot A1-C1 lyhyesti.

😮A1

Käytän usein ilmaisua ööö. Ymmärrän jotain, mutta en oikein osaa sanoa sitä mitä haluaisin. Ymmärrän hidasta puhetta ja pystyn esim. täyttämään lomakkeita, joissa kysytään henkilötietoja.

😐A2

Pystyn kommunikoimaan yksinkertaisissa asioissa ja selviydyn hengissä lyhyistä keskusteluista, mutta ymmärrän harvoin tarpeeksi pitääkseni keskustelua itse yllä. Pystyn löytämään tietoa jokapäiväisistä yksinkertaisista teksteistä kuten ruokalistoista, esitteistä ja aikatauluista.

😉B1

Selviän useimmista tilanteista matkustaessa. Minut voi myös lähettää työmatkalle
ulkomaille ilman, että tulee sanottavaa taloudellista tappiota.

😍B2

No nyt sujuu! Pystyn osallistumaan aktiivisesti itselleni tutuista aihepiireistä käytävään keskusteluun. Ilmaisuni alkaa olla sujuvaa ja spontaania. Ymmärrän useimmat TV-uutiset ja ajankohtaisohjelmat.

😎C1

Nyt voin jo vähän relata! Kielitaitoni on lähellä äidinkielisen tasoa. Pystyn ilmaisemaan ajatuksiani sujuvasti ja spontaanisti. Käytän kieltä joustavasti ja tehokkaasti sosiaalisiin ja ammatillisiin tarkoituksiin. Ymmärrän tv-ohjelmia ja elokuvia ilman erityisiä ponnistuksia ja ilman suomenkielistä tekstitystä.

Tarkempia taitotasokuvauksia löytyy täältä.

Useimmissa kielissä on kurssitietojen yhteydessä linkki sivustolle, jossa voi testata omaa kielitaitoaan.

Opintoneuvontaa Pia Päivärinta 040 933 0939 tai pia.paivarinta@nurmijarvenopisto.fi

Kurssitiedot ja ilmoittautumiset

 

Opintopistekurssit

Nurmijärven Opisto opintopistekursseilla on mahdollista ansaita opintopisteitä. Opintopistekurssien osaamistavoitteet, arviointikriteerit ja laajuus kerrotaan kurssitiedoissa ilmoittautumissivulla. Kurssit ovat kaikille avoimia, mutta voit halutessasi saada arvioinnin kurssilla kertyneestä osaamisesta ja saada opintosuoritusmerkintöjä. Hyväksytty opintosuoritus viedään Koski-tietovarantoon (oph.fi) ja näet omat opintosuoritusmerkintäsi Oma Opintopolku-palvelussa.

Opintosuoritusmerkintä on helppo tapa osoittaa opintopistekursseilla hankittu osaaminen virallisesti esimerkiksi työnantajalle tai toiselle oppilaitokselle. Kertyneet opintopisteet ovat myös hyvä lisä omassa CV:ssä tai työhakemuksessa.

Study-credit courses (ECTS)

Traditionally, studying at an adult education centre has been non-formal. However, based on lifelong learning, and to make the learning achievements visible, it has been deemed to be necessary to recognise knowledge acquired in adult education centres’ courses.

At the Nurmijärvi Adult Education Centre, it is possible to earn study credits on courses marked as study credit courses. If you wish, the material you have learnt from the courses will be assessed. Successful passes of the courses will be transferred to Koski-information pool (oph.fi) and you can find your passed courses on Oma Opintopolku online service

A successful pass is a simple way to officially indicate your knowledge, which you have accumulated on study credit courses, to your employer or another educational institute. The accumulated study credits are also useful in your own CV or job application. We offer study-credit courses e.g., in Finnish as a second language courses.