Tulevaisuuden opisto?

Aloitamme opistossa strategiatyön vuosille 2024-2026. Siinäpä onkin sopivasti haastetta. Muutosvauhti ja yhteiskuntaa ravistelevat ilmiöt vaikuttavat myös kansalaisopiston toimintaan. Pohdimme kiivaasti, millaista palvelua meidän olisi hyvä ja asianmukaista tuottaa kuntalaisille lähitulevaisuudessa. Vuonna 2020 toteutetussa kuntapalvelututkimuksessa kansalaisopisto saavutti 3. sijan. Tulosten perusteella nurmijärveläisten tyytyväisyys on suurinta kirjastopalveluihin, ilman laatuun ja kansalaisopistoon (lähde: Kuntapalvelut Nurmijärvellä 2020, FCG Konsultointi Oy).

Arvomme avoin – aktiivinen – monipuolinen ovat koeponnistuksessa ja niiden merkitystä toiminnalle jatkossa pohditaan. Tähän kaikkeen visiointiin haluamme saada asiakkaidemme mielipiteitä.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ylemmän ammatttikorkeakoulututkinnon suorittajista koostettu työryhmä tuottaa opistolle strategian opinnäytetyönä. Tulemme lähestymään nykyisiä asiakkaitamme isolla otannalla ja toivomme, että mahdollisimman moni innostuisi vastaamaan kyselyyn. Vastausten pohjalta saamme paremman kuvan, mitä meiltä odotetaan ja mitä kansalaisopistotoiminta voisi tulevaisuudessa olla. Näitä esiin tuotuja seikkoja jatkotyöstetään henkilöstön ja johtokunnan kanssa. Myös sidosryhmiä osallistetaan prosessissa.

Asiakaskysely lähetetään sähköpostitse kurssilaisille viikon 4 aikana ja vastausaikaa on 5.2. asti. Vastaamalla voit vaikuttaa! Ja mikäli kysely ei tavoittanut Sinua, olet mukana opiston kurssilla tai toiminnassa ja haluaisit vastata, niin otathan yhteyttä meihin toimisto (at) nurmijarvenopisto.fi.