Opiston tunnettuutta lisätään uuden hankkeen myötä

Nurmijärven Opisto on mukana Kansanvalistusseuran (KVS) hallinnoimassa hankkeessa, jossa pyritään lisäämään kuntalaisten tietoa ja ymmärrystä kansalaisopiston toiminnasta ja tarjonnasta. Hankkeen nimi on ”Opistojen tunnettavuuden lisääminen palvelumuotoilun ja viestinnän keinoin 2022-2023” ja se on aloitettu syksyllä 2022.

Lisätietoa hankkeesta löydät KVS:n sivuilta tästä linkistä.

Tulemme tekemään vuosien 2022-2023 aikana muun muassa asiakaskyselyjä toimipisteissämme. Toimintaa kutsutaan asiakasraati- tai vaikuttajaverkostoksi. Tätä kautta saamme asiakkaiden äänen kuuluviin opiston kehittämistyössä. Mikäli sinua kiinnostaisi olla säännöllisemmin mukana asiakasraadissa, voit olla yhteydessä opiston toimistoon p. 040 398 1007, toimisto(at)nurmijarvenopisto.fi. Asiakasraatityöskentely koostuu kyselyistä, verkkotapaamisista sekä keskustelutilaisuuksista tarpeen mukaan.