Kannatusyhdistyksen syyskokous

Hyvä kannatusyhdistyksen jäsen,

Tervetuloa kannatusyhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen ma 27.11. klo 18.
Kokouspaikka: Klaukkalan Aitohelmi, os. Klaukkalantie 72, 2. krs

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12§ mukaiset syyskokousasiat. Asialista lähetetään tämän kokouskutsun ohessa.

Ilmoittautumiset pyydetään ennakkoon 24.11. mennessä

toimisto@nurmijarvenopisto.fi

Kannatusyhdistyksen hallitus/
Jenni Karemo, sihteeri

ASIALISTA

1 Kokouksen avaus ja laillisuus

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

3 Työjärjestyksen hyväksyminen 

Käsitellään sääntöjen 12§:n mukaiset syyskokousasiat:

4 Määrätään hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkkiot vuodeksi 2024. 

5 Hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Sääntöjen 7§ mukaan hallitukseen valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan 6 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, joista vuosittain on puolet erovuorossa. Lisäksi Nurmijärven kunta on nimennyt yhden jäsenen ja varajäsenen kunnanhallinnon piiristä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

6 Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja suorittamaan v. 2023 tarkastukset.

7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodeksi 2024. 

8 Tehdään päätös niistä paikkakunnalla ilmestyvistä sanomalehdistä, joissa yhdistyksen ilmoitukset julkaistaan. 

9 Muut syyskokouksen päätettäväksi pyydetyt asiat

10 Kokouksen päättäminen