Tiedotteet Nurmijärven Opiston, Jukolan musiikkikoulun ja Nurmijärven kuvataidekoulun oppilaille

5.8.2021
LUKUVUODEN 2021-22 ALOITUS
Opiston toiminta aloitetaan ilman oppilaitoksia koskevia viranomaisten antamia ryhmäkokorajoituksia. Opetus aloitetaan lähiopetuksessa normaalisti. Tarjontaan kuuluvat myös etä- ja hybridikurssit opinto-oppaan mukaisesti.
Lähiopetuksen ryhmäkokoja on pienennetty siten, että tosiasialliset lähikontaktit voidaan välttää tai minimoida ja turvavälit pystytään säilyttämään. Asiakkailla on käytössään käsien desinfiointimahdollisuus. Suosittelemme edelleen vahvasti maskin käyttöä 12-vuotiailla ja sitä vanhemmilla osallistujilla. Kursseille tulee osallistua vain terveenä. Vähäisistäkin oireista tulee jättäytyä pois kurssikerralta. Useilla kursseilla on mahdollisuus osallistua esteen sattuessa myös etäyhteydellä opetukseen. Tästä infotaan osallistujia kurssikohtaisesti.
___________________________________________________________________
 
29.4.2021
KORONARAJOITUSTEN PURKAMINEN
Keusote on ilmoittanut 28.4. alueellaan tapahtuvasta hallitustan rajoitusten purkamisesta. Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osalta etäopetuksesta siirrytään lähiopetukseen 3.5. alkaen vähitellen ja hallitusti siten, että terveysturvallisuus huomioidaan. Ulkotiloissa pidettävät kurssit toteutuvat suunnitellusti. Sisätiloissa pidettävän opetuksen osalta voidaan siirtyä etäopetuksesta lähiopetukseen siten, että turvaetäisyydet säilyvät ja lähikontakteilta vältytään.
Tiedotamme kursseille ilmoittautuneille osallistujille henkilökohtaisesti opetusjärjestelyistä.

Pidämme edelleen tärkeänä, että jokaisen asiakkaan ja opettajan turvallisuus säilyy. Tämän vuoksi aiemmat ohjeistukset turvallisesta osallistumisesta kursseille pätevät edelleen:

 
– Opetukseen osallistutaan vain terveenä. Vähäisistäkin oireista tulee jättäytyä kotiin ja pyytää opettajalta mahdollisuus etäosallistumiseen.
– 12 vuotta täyttäneiden tulee käyttää maskia, elleivät terveydelliseet syyt sitä estä. Suosittelemme maskin käyttöä myös nuoremmille, mikäli mahdollista.
– Kädet tulee pestä huolellisesti ennen opetusta ja sen jälkeen. Desinfiointiainetta on saatavilla kaikissa opetustiloissa.
– Säilytetään turvavälit.

___________________________________________________________________
9.4.

KASVOMASKIEN KÄYTTÖÖNOTTO SIIRTYY

HUS:n Uudenmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä päätti 8.4.2021 täsmentää aiemmin tällä viikolla annettua kasvomaskisuositusta. Ryhmän seuraavassa kokouksessa 15.4. käsitellään asiantuntijaohjeistusta aiheesta. Koronakoordinaatioryhmä suosittelee siirtämään 6.4. annetun kasvomaskisuosituksen käyttöönottoa toistaiseksi. Aiemmin 6.4. HUS antoi suosituksen kasvomaskien käytöstä 6-11-vuotiaille, minkä jälkeen Keusote laajensi maskisuosituksensa koskemaan kaikkia alakoulun oppilaita vuosiluokalla 1.-6., koulujen tiloissa toimivaa esiopetusta sekä koululaisten iltapäivätoimintaa vuosiluokilla 1-2. HUS:n Uudenmaan alueellisen koronakoordinaatioryhmän päätös 8.4. koskee myös Nurmijärven kuntaa.

Nurmijärven kunnassa ei oteta kasvomaskeja käyttöön 6-11-vuotiailla ennen koordinaatioryhmän täsmentämää ohjeistusta. Nurmijärven kunta pahoittelee omalta osaltaan nopeita muutoksia maskiohjeistuksen käyttöönotossa.

Nurmijärven Opistossa, Nurmijärven kuvataidekoulussa ja Jukolan musiikkikoulussa noudatetaan Nurmijärven kunnan linjauksia.

___________________________________________________________________
7.4.2021

Keusote on päätöksessään 6.4. linjannut, että maskisuositus laajennetaan koskemaan kaikkia alakoulun oppilaita vuosiluokilla 1.-6. (6-11-vuotiaat). Nurmijärvellä maskisuositus koskee myös alkuluokkia ja muita koulujen tiloissa olevia esiopetuksen oppilaita. Myös Hus on antanut suosituksen maskien käytöstä 6-11-vuotialle. Nurmijärvellä maskit otetaan käyttöön viikosta 15 alkaen.

Nurmijärven Opistossa suositellaan edellä mainitun linjauksen mukaisesti maskien käyttöä 6-11-vuotiailla oppilailla yksilö- ja ryhmäopetuksessa Nurmijärven kuvataidekoulussa ja Jukolan musiikkikoulussa ma 12.4. alkaen. Opetustiloissa on saatavilla maskeja tai vaihtoehtoisesti oppilaat voivat tuoda mukanaan oman maskin.

Kasvomaskin käyttöohje

  • Pese tai desinfioi kädet ennen kuin kosket maskia.
  • Käsittele maskia vain nauhoista tai lenkeistä.
  • Aseta maski kasvoillesi. Pujota lenkit korvan taakse tai sido nauhat.
  • Huolehdi että maski asettuu tiiviisti. Sen tulee peittää nenä, suu ja leuka.
  • Vältä maskin koskettamista käytön aikana.
  • Pese tai desinfioi kädet ennen maskin poistamista.
  • Poista maski kasvoiltasi ottamalla kiinni nauhoista tai lenkeistä. Älä koske maskin ulkopintaan.
  • Kertakäyttöinen maski laitetaan suoraan lähimpään roskakoriin.
___________________________________________________________________
26.3.2021
HUHTIKUUN RAJOITUKSET
Rajoitukset jatkuvat saman sisältöisinä kuin maaliskuussa. Rajoitukset ovat tämän hetkisen tiedon mukaan voimassa 30.4. asti. Mikäli tarkennuksia tai muutoksia tulee, tiedotamme niistä välittömästi asiakkaille.
Opetuksen järjestäjille on annettu Nurmijärven kunnassa seuraavat toimintaohjeet, jotka noudattavat Keusoten/AVIn linjauksia.
Vapaan sivistystyön eli kansalaisopiston kurssit toteutetaan etäopetuksena.
Taiteen perusopetusessa noudatetaan seuraavia opetusjärjestelyitä:
◾️ v.2008 syntyneiden ja sitä nuorempien ryhmäopetusta jatketaan lähiopetuksena
◾️ v.2007 syntyneiden ja sitä vanhempien ryhmäopetusta jatketaan etäopetuksena
◾️ v. 2002 syntyneiden ja sitä nuorempien yksilöopetusta jatketaan lähiopetuksena
◾️ v. 2001 syntyneiden ja sitä vanhempien yksilöopetusta jatketaan etänä

___________________________________________________________________

4.3.2021
MAALISKUUN AJAN TIUKENNETUT RAJOITUKSET

Opetuksen järjestäjille on annettu Nurmijärven kunnassa seuraavat toimintaohjeet, jotka noudattavat Keusoten/AVIn sekä STM:n linjauksia.

Vapaan sivistystyön eli kansalaisopiston kurssit toteutetaan etäopetuksena 28.3. asti.
Taiteen perusopetusessa noudatetaan seuraavia opetusjärjestelyitä ajalla 8.-31.3.:
◾️ v. 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien ryhmäopetusta jatketaan lähiopetuksena
◾️ v. 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien ryhmäopetusta jatketaan etäopetuksena
◾️ v. 2002 syntyneiden ja sitä nuorempien yksilöopetusta jatketaan lähiopetuksena
◾️ v. 2001 syntyneiden ja sitä vanhempien yksilöopetusta jatketaan etänä
Ilmoitamme asiakkaille muutoksista henkilökohtaisesti.
Pyydämme kiinnittämään edelleen huomiota turvallisuusohjeisiin lähiopetuksessa, jotta voimme varmistaa sekä asiakkaiden että opettajien turvallisen työskentelyn.
– Opetukseen osallistutaan vain terveenä. Vähäisistäkin oireista tulee jättäytyä kotiin ja pyytää opettajalta mahdollisuus etäosallistumiseen.
– 12 vuotta täyttäneiden tulee käyttää maskia, elleivät terveydelliseet syyt sitä estä. Suosittelemme maskin käyttöä myös nuoremmille, mikäli mahdollista.
– Kädet tulee pestä huolellisesti ennen opetusta ja sen jälkeen. Desinfiointiainetta on saatavilla kaikissa opetustiloissa.
– Säilytetään turvavälit.
Turvallista kevättä kaikille!

___________________________________________________________________

19.2.2021
RAJOITUSTEN JA SUOSITUSTEN JATKUMINEN 31.3. ASTI

Nurmijärven koronasuositukset ja rajoitukset säilyvät samansisältöisinä 31.3.2021 saakka. Keusote on jatkanut suosituksia pe 19.2. tehtyjen päätösten mukaisesti.

Alle 20-vuotiaiden henkilöiden opetus järjestetään edelleen lähiopetuksena turvallisuusmääräykset huomioiden.
Yli 20-vuotiaiden opetus jatkuu etäopetuksena. Mikäli uusia linjauksia tai täydentäviä ohjeita saadaan aikuisten opetukseen liittyen, tiedotamme niistä erikseen.
Maaliskuussa alkavaksi sunniteltujen kurssien osalta tiedotamme asiakkaita henkilökohtaisesti kurssijärjestelyistä ennen kurssien alkamista.
Lisäämme tarjontaan etäkursseja viikoittain. Ilmoittelua kannattaa seurata Facebookissa ja Instagramissa.
Etäyhteyden käyttöä voi harjoitella 1.3. klo 10-13 ja klo 18-20 ilmoittautumisjärjestelmän kautta osoitteessa opistopalvelut.fi/nurmijärvi. Harjoitustila löytyy nimellä ”Etäyhteyden harjoitus” ja suoraan tästä linkistä:
___________________________________________________________________
29.1.2021
SIIRTYMINEN LÄHIOPETUKSEEN ALLE 20-VUOTIAIDEN YKSILÖ- JA RYHMÄTUNNEILLA 1.2. ALKAEN
Keusote ja Nurmijärven kunta ovat antaneet uudet suositukset pääkaupunkiseudun linjauksia mukaillen lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestelyistä 1.2.2021 alkaen.
Jukolan musiikkikoulu ja Nurmijärven kuvataidekoulu sekä kansalaisopiston lasten ryhmät (ilman aikuista) siirtyvät lähiopetukseen 1.2. alkaen. Noudatamme annettuja suosituksia ja ohjeita ryhmäkokojen, opetusjärjestelyjen sekä viranomaisten antamien terveysturvallisuusmääräysten mukaisesti.
Pyydämme kaikkien oppilaiden ja huoltajien huomioimaan, että tunneille osallistutaan ainoastaan terveinä noudattaen hyvää käsihygieniaa. Keusote suosittaa kasvomaskin käyttöä 12 vuotta täyttäneille. Myös nuoremmat oppilaat voivat käyttää kasvomaskia tunneilla, mikäli mahdollista.
Ilmoitamme opetusjärjestelyistä lisäksi kaikille henkilökohtaisella viestillä.
Yli 20-vuotiaiden opetus jatkuu etäopetuksena toistaiseksi.
___________________________________________________________________

26.1.2021

OPETUSJÄRJESTELYT HELMIKUUSSA
Opetus jatkuu kansalaisopistossa etäopetuksena helmikuussa. Etäopetusta annetaan toistaiseksi, kunnes viranomaiset linjaavat toisin. Kursseille ilmoittautuneet saavat tiedon opetusjärjestelyistä kurssikohtaisesti.
Lasten ja nuorten harrastamisen, mukaan lukien taiteen perusopetus, osalta tiedotamme etä- tai lähiopetusjärjestelyistä 29.1. mennessä.
Tiedotamme muutoksista ja opetusjärjestelyistä verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.
Facebook: Nurmijärven Opisto, Jukolan musiikkikoulu, Nurmijärven Kuvataidekoulu
Instagram: @nurmijarvenopisto @nurmijarvenkuvis
____________________________________________________________________
6.1.2021
Vallitsevan korona-tilanteen vuoksi rajoitukset ja suositukset jatkuvat tämän hetkisen tiedon mukaan Nurmijärven kunnan alueella 31.1. asti. Noudatamme AVIn, Keusoten ja Nurmijärven kunnan antamia rajoituksia ja suosituksia opetuksen järjestäjille.
Lähiopetusta ei voida aloittaa suunnitellusti, vaan opetus toteutetaan 11.1. alkaen joko etäopetuksena tai muilla tarvittavilla järjestelyillä.
Kursseille ilmoittautuneet osallistujat saavat tiedon järjestelyistä viimeistään 8.1., taiteen perusopetuksessa viimeistään 15.1.
Tiedotamme muutoksista jälleen tarpeen mukaan ja tilanteen mahdollisesti muuttuessa.