Taiteen perusopetuksen suoritusmerkinnät Oma opintopolku -palvelussa

Oppijat voivat nyt saada taiteen perusopetuksen opintosuoritusmerkinnät valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon, jonne kootaan kansalaisten tutkintosuoritukset muutoinkin. Tämä on hieno uudistus ja korostaa taideopintojen merkitystä osana elinikäisen oppimisen polkuja. Tätä vaihetta on edeltänyt taiteen perusopetuksen lakimuutos sekä paikallisesti sivistyslautakunnan käsittely opintosuoritusten kirjauksen mahdollistamisesta oppijoille. Lisäksi on tehty runsaasti valmistelutyötä prosessin ja tiedonsiirtojen käynnistämiseksi.

Kolmen taidekoulumme: kuvataidekoulu, käsityökoulu ja musiikkikoulu oppijat ovat tästä syksystä alkaen voineet halutessaan antaa ns. Koski-suostumuksen, jonka mukaisesti heille avataan opinto-oikeus sekä opintojen päättyessä kirjataan suoritusmerkintä. Kukin oppija voi halutessaan seurata suosituksiaan ja opinto-oikeuksiaan Oma opintopolku -nimisessä palvelussa. Tämän lisäksi annetaan kirjallinen todistus oppilaitoksesta suoraan opintojen päättyessä.

Taiteen perusopetuksen opinnot on myöskin pisteytetty tästä syksystä alkaen. Yleisen oppimäärän opinnot ovat yhteensä 18,52 opintopistettä jakautuen yhteisiin opintoihin (11,11op) ja teemaopintoihin (7,41op). Näistä kummastakin annetaan suoritusmerkintä erikseen.