Taiteen perusopetuksen saavutettavuus ja rahoitus

Valtiontalouden sopeutustoimet merkitsevät leikkaustoimia kansalaisopistojen valtionosuuteen. Vaikka hallitusohjelman mukaisesti tarkoitus on pitää lapset ja nuoret erityissuojelussa ja säästää heidän koulutukseensa, osallisuuteensa ja harrastamiseen kohdistuvat leikkaustoimet, on kuitenkin taiteen perusopetuksen rahoituksen osalta osittain käymässä näin. Vapaan sivistystyön oppilaitosten valtionosuuteen kohdistuvat leikkaukset koskevat myös taiteen perusopetusta niissä opistoissa, joissa taiteen perusopetusta annetaan. Näin ollen koulutuksen järjestäjän tai ylläpitäjän päätettäväksi jää, miten jäljelle jäävä valtionosuus kohdistetaan opiston toiminnassa. Kuntien ja ylläpitäjien on tavalla tai toisella pyrittävä paikkaamaan tämä rahoitusvaje, jotta lasten ja nuorten koulutus säilyy entisellään.

Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että kuntatasolla ymmärretään leikkaustoimien vaikutus ja alueellisen saavutettavuuden tärkeys.

Tästä aiheesta voit lukea lisää Kansalaisopistojen liiton Vieraskynä-blogissa.
https://kansalaisopistojenliitto.fi/blog/vieraskyna-lapset-nuoret-ja-taidekasvatus-lahella-sivistyksen-sydanta/