Seniorimuskari-hankkeen tuloksia

Opistossa toteutettiin Seniorimuskari-hanke vuosien 2022-2023 aikana Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön rahoittamana. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää seniorimuskaritoimintaa ja tätä kautta edistää ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä ennakoida toimintamuodolla jo laajasti tunnustettuja ongelmia, kuten yksinäisyyttä ja osallisuuden puutetta. Hankkeen avulla on haluttu myös kehittää ja uudistaa ikäihmisten päivätoimintaa ja sen toteuttamista. Toiminnan ajatuksena on ollut hyvinvoinnin sateenvarjo. Lisäksi haluttiin edistää sukupolvien välistä toimintaa tarjoamalla mahdollisuus yhteisiin musiikkihetkiin varhaiskasvatus- ja seniori-ikäisille.

Hankkeen koordinaattorina toimi Anna-Mari Saari (musiikkipedagogi AMK, yhteisöpedagogi AMK) sekä työparina Tuire Grönthal (laulupedagogi). Hankkeen kehittämisen tueksi saatiin lisätietoa Helsingin Avoimen Yliopiston järjestämästä myöhäisiän musiikkikasvatuskoulutuksesta, jossa käsiteltiin aikuis- ja vanhuspedagogiikan perusteita sekä musiikin toimintamuotoja ikäihmisten toiminnassa. Lisäksi asiantuntijaryhmänä toimi Konskerttikeskuksen järjestämä Maijat Kartisat musiikkiyhtye ja lehtori Soili Perkiö. Toiminnasta kerättiin palautetta, jonka pohjalta kehittämistyötä edistettiin koko hankkeen ajan.

Hankkeen yhteistyötahoina toimi laaja verkosto: Nurmijärven kunnan varhaiskasvatusyksiköt, erityisesti avoimet päiväkodit, koulutuspalvelut, ikäihmisten palvelutalot ja hoivakodit sekä Heikkarin Olohuone. Osallistumiskertoja koko hankkeen aikana kertyi n. 1000.

TULOKSIA

Hankkeen aikana vahvistui ajatus siitä, että seniorimuskaritoiminta toteuttaa parhaimmillaan yksilöiden oikeutta elinikäiseen oppimiseen omassa tahdissa. Toiminnalla on välittömiä hyvinvointivaikutuksia; taidekasvatus on osa hoivatyötä ja kuuluu myös seniori-ikäisille. Musiikkitoimintaa voidaan toteuttaa monin eri tavoin, mutta tärkeää on, että osallistujat tulevat kuulluiksi. ”Seniorimuskarissa ollaan vahvasti läsnä juuri siinä hetkessä. Musiikin kuuntelu herättää muistoja ja voidaankin hetkessä siirtyä nuoruusvuosien tanssilavoille. Tämän vuoksi on tärkeää antaa aikaa tunteiden ja ajatusten heräämiseen”, toteaa koordinaattori Anna-Mari Saari. Hankkeessa käytettiin myös monipuolisesti erilaista valmista musiikkimateriaalia. ”Perinteisessä iskelmässä ja kansanlauluissa on puolensa, mutta kyllä seniorimuskareissa vahvistui ajatus siitä, että vuosikymmenten hitit Beatlesista tähän päivään ovat yhtä toivottuja”, lisää Saari.

Toiminnan jatkumista painottivat erityisesti hoivakodit sekä avoimet päiväkodit. Tämä edellyttää jatkossa verkostomaista toteutusta ja hyvää koordinointia koko kunnan tasolla, esimerkiksi alueellisen kulttuuriohjaajan työpanoksena. Tiedottamista toivottiin lisättävän aiempaa enemmän saavutettavuuden lisäämiseksi. Pohdittavaksi jääkin, miten jatkossa voidaan tavoittaa paremmin yksinäiset ikäihmiset.

Kuva: Anna-Mari Saari
Kuva: Maijan Karitsat (Konserttikeskus) keikalla Klaukkalan Aitohelmessä