Puhetta jatkuvasta oppimisesta

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan koko elämänkaaren aikaista, eri elämänalueille ulottuvaa oppimista.
Rinnakkaisterminä käytetään elinikäistä oppimista, josta on tullut välttämätöntä, sillä yhteiskunta muuttuu ja kehittyy nopeaa vauhtia. Oppimista voi kertyä vaikkapa kansalaisopiston kursseilla.

Miten kansalaisopistojen tarjoamat opintopistekurssit vastaavat jatkuvan osaamisen kerryttämisen tarpeeseen?

Tutustu Humak-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja lehtoreiden ajatuksiin jatkuvasta oppimisesta Humak-ammattikorkeakoulun blogissa: https://www.humak.fi/blogit/osaamisesta-opintopisteita-jatkuvan-oppimisen-monimuotoinen-mosaiikki/

Yhteistyö Humak-ammattikorkeakoulun kanssa toteutettiin osana Opistojen tunnettavuuden lisääminen palvelumuotoilun ja viestinnän keinoin -hanketta, johon osallistuu kuusi kansalaisopistoa: hanketta koordinoi Etelä-Helsingin kansalaisopisto. Mukana ovat myös Kalliolan kansalaisopisto, Vuolle Opisto, Ahjolan kansalaisopisto, Etelä-Karjalan kansalaisopisto ja Nurmijärven Opisto.