Nurmijärven Opistoon perustettiin parisen vuotta sitten kestävän kehityksen keke-työryhmä, jonka tavoitteena on suunnitella ja selvittää toimet, jotta opisto saisi kestävän kehityksen sertifikaatin.

Tuo työ on kantanut jo paljonkin hedelmää: opiston käyttämän kopiopaperin määrä on pudonnut lähes 70%. Tähän on päästy esim. sillä, että kurssien osallistujille laskut lähetetään sähköisesti ja kursseilla on luovuttu mahdollisuuksien mukaan kopioina jaettavista materiaaleista. Työryhmä on miettinyt mm. energiankulutusta (opistossa siirryttiin vihreään sähköön keväällä 2020), kierrätystä, opiskelijoiden liikkumista kurssipaikoille sekä kurssitarjontaa.

Keväällä keke-työryhmä järjesti kyselyn kaikille opiston opiskelijoille. Kyselyssä kysyttiin mm. kurssipaikkojen turvallisuuteen liittyviä seikkoja ja pyydettiin ideoita kestävän kehityksen edistämiseksi opistossa. Vastauksia saatiinkin runsaasti. Kiitos kaikille lähes 600 vastaajalle!

Kyselyssä ilmenneisiin ongelmakohtiin on pyritty etsimään ratkaisua pikaisesti ja useissa vastauksissa mainitut Aitohelmen parkkipaikan kuopat on jo tasoitettu. Myös tehtyihin ehdotuksiin on tartuttu nopeasti. Niinpä heti uuden toimikauden alussa syyskuussa järjestetään Aitohelmessä kierrätystempaus. Erilaisia itselle tarpeettomia käsityö- ja askartelumateriaaleja, vieraskielisiä kirjoja, nuotteja yms. voi tuoda Aitohelmen saliin. Vastaavasti sieltä voi maksutta hakea itselleen materiaaleja uusiin projekteihin. Tavarat, jotka eivät löydä uutta omistajaa, viedään mm. pääkaupunkiseudun kierrätyskeskukseen.

Syksyn opinto-oppaassa kestävän kehityksen kurssit on merkitty näkyvästi; erilaisia tuunauskursseja ja esitelmiä aiheeseen liittyen löytyy siten helposti. Työryhmälle saa jatkossakin lähettää ehdotuksia ja ideoita, joilla kestävää kehitystä opistossa edistetään.

Mukavaa kesää kaikille

Keke-työryhmä

Anne Breiling

Tapahtuma peruttu!