eArt – Kestävää taiteen perusopetusta

Opetushallitus on myöntänyt opetustoimen henkilöstökoulutushankkeelle rahoitusta vuosille 2024-2025. Yhteishankketta koordinoi Nurmijärven Opisto ja siinä ovat mukana Pirkan Opisto, Oriveden seudun kansalaisopisto, Tuusulan Opisto, Keravan Opisto, Järvenpään Opisto ja Mäntsälän kansalaisopisto. Hankkeessa keskitytään opistojen taiteen perusopetuksen pedagogiikan kehittämiseen.
Nurmijärven Opiston osalta tämä tarkoittaa käsityökoulun, kuvataidekoulun ja musiikkikoulun kehittämistä.

Koulutustoimijoiden uudistava pedagoginen ote kestävän tulevaisuuden edistämiseksi edellyttää vahvaa ymmärrystä tulevaisuuden tarpeista. Hankkeessa perehdytään ekososiaaliseen taidepedagogiikkaan sekä uudistavan oppilaitoksen ominaispiirteisiin. Tähän liittyy kiinteästi myös toiminnan laadunhallinta sekä oppijarajapinnassa tehtävä arviointityöskentely. Hankkeessa uudistetaan opetushenkilöstön ekososiaalisen pedagogiikan osaamista taideopetuksessa käytännön sovellutusten avulla.

Opetushallitus julkaisee uudet pedagogiset laatuindikaattorit vuoden 2024 alussa, ja näiden käyttöönotto nähdään tarpeelliseksi hankeopistojen keskuudessa. Tavoitteena on laatutyön vahvistaminen osana toimintakulttuuria ja vertaisoppimista opistojen välillä. Lisäksi hankkeessa syvennetään henkilöstön oppimisen ja osaamisen arviointiosaamista, tekoälysovellutuksia unohtamatta.
Toteutusaika: 1.1.2024-31.12.2025.

Lisätiedot: rehtori Jenni Karemo, jenni.karemo@nurmijarvenopisto.fi